ไม่มีเลิกแน่นอนแตกในอย่างเดียวท่ายากก็มางานดีไม่มีใครยอมเลิก

70
ไม่มีเลิกแน่นอนแตกในอย่างเดียวท่ายากก็มางานดีไม่มีใครยอมเลิกยังไหวอยู่

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.